Danh sách sản phẩm

Tỷ giá ngoại tệ

Chậu rửa chén ROLAND

 

 

MÃ : B9848 CDK (KT: 980 x 480 x 230)

GIÁ BÁN: 3.800.000 VNĐ

GIÁ KM: 2.850.000 VNĐ

 

MÃ : B9749DK (KT: 970 x 490 x 240)

GIÁ BÁN: 4.000.000 VNĐ

GIÁ KM: 3.000.000 VNĐ

 

 

MÃ : B8349V (KT: 830 x 490 x 240)

GIÁ BÁN: 3.260.000 VNĐ

GIÁ KM: 2.450.000 VNĐ

 

MÃ : B8749V (KT: 870 x 490 x 230)

GIÁ BÁN: 2.960.000 VNĐ

GIÁ KM: 2.250.000 VNĐ

 

MÃ : B8245V (KT: 820 x 450 x 230)

GIÁ BÁN: 2.140.000VNĐ

GIÁ KM:1.650.000 VNĐ

 

MÃ : B8144 (KT: 810 x 440 x 230)

GIÁ BÁN: 3.700.000VNĐ

GIÁ KM:2.800.000 VNĐ

 

MÃ : B9445CK (KT: 940 x 450 x 230)

GIÁ BÁN: 3.200.000VNĐ

GIÁ KM:2.500.000 VNĐ

 

MÃ : B8949 (KT: 890 x 490 x 230)

GIÁ BÁN: 2.840.000VNĐ

GIÁ KM:2.150.000 VNĐ

 

MÃ : B8944C (KT: 890 x 440 x 210)

GIÁ BÁN: 1.960.000VNĐ

GIÁ KM:1.500.000 VNĐ

 

MÃ : B12050C (KT: 1200 x 500 x 230)

GIÁ BÁN: 3.360.000VNĐ

GIÁ KM:2.600.000 VNĐ

 

MÃ : B12049C (KT: 1200 x 490 x 240)

GIÁ BÁN: 3.800.000VNĐ

GIÁ KM:2.900.000 VNĐ

 

MÃ : B11050CA (KT: 1100 x 500 x 230)

GIÁ BÁN: 2.900.000VNĐ

GIÁ KM:2.200.000 VNĐ

 

MÃ : B10450K (KT: 1040 x 500 x 230)

GIÁ BÁN: 3.800.000VNĐ

GIÁ KM:2.900.000 VNĐ

 

MÃ : B9345CDK (KT: 930 x 450 x 230)

GIÁ BÁN: 4.120.000VNĐ

GIÁ KM:3.100.00VNĐ

 

MÃ : B7744 (KT: 770 x 440 x 220)

GIÁ BÁN: 1.800.000VNĐ

GIÁ KM:1.400.000VNĐ

 

MÃ : B8249LK (KT: 820 x 490 x 230)

GIÁ BÁN:2.460.000VNĐ

GIÁ KM:1.900.000VNĐ


 

MÃ : A6045 (KT: 600 x 450 x 230)

GIÁ BÁN:1.320.000VNĐ

GIÁ KM:1.000.000VNĐ

 

MÃ : A4843 (KT: 480 x 430 x 220)

GIÁ BÁN:1.040.000VNĐ

GIÁ KM:820.000VNĐ

 

MÃ : A6545D (KT: 650 x 450 x 220)

GIÁ BÁN:1.560.000VNĐ

GIÁ KM:1.200.000VNĐ

 

MÃ : A8043C (KT: 800 x 430 x 230)

GIÁ BÁN:1.680.000VNĐ

GIÁ KM:1.300.000VNĐ

 

MÃ : A8850C (KT: 880 x 500 x 230)

GIÁ BÁN:1.980.000VNĐ

GIÁ KM:1.500.000VNĐ

 

MÃ : B11050CD (KT: 1100 x 500 x 230)

GIÁ BÁN:4.700.000VNĐ

GIÁ KM:3.600.000VNĐ

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Hệ thống phân phối hàng qua điện thoại LÊ ĐÀO PHÁT

                                    www.Muabanbonnuoc.com

- Điện thoai trực tiếp: - 0973.900.283

- Website: www.muabanbonnuoc.com
 Email: thang.bonnuoc@gmail.com


Hổ trợ trực tuyến

KV Miền Đông và Tây Nguyên - 0973 900 283
KV TP.HCM Và Miền Tây - 0944 083 086

Thống kê